กิจกรรมและการอบรม

กิจกรรมและการอบรม

ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานแอปพลิเคชั่น Mind Power Bank

ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานแอปพลิเคชั่น Mind Power Bank

ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานแอปพลิเคชั่น Mind Power Bank

วันที่จัด 2 ธ.ค. 2566

สถานที่ สถาบันพลังจิตตานุภาพ

ผู้เข้าร่วม

กิตติพันธ์ พรนิมิตร
สุพจน์ ปัญญาริกานนท์
อนุราช เทศทอง
ไชยวัฒน์ ไชยสมบูรณ์
ธนา​ชัย​  กฤต​ธนา​พน​ธ์​
+1561
หลักสูตรครูสมาธิ สาขาวัดธรรมมงคล รุ่น ๕๑ เอกปญฺญาสโม วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร) เปิดรับสมัครเรียน

หลักสูตรครูสมาธิ สาขาวัดธรรมมงคล รุ่น ๕๑ เอกปญฺญาสโม วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร) เปิดรับสมัครเรียน

หลักสูตรครูสมาธิ สาขาวัดธรรมมงคล รุ่น ๕๑ เอกปญฺญาสโม วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร) เปิดรับสมัครเรียน

วันที่จัด 11 ส.ค. 2567

สถานที่ อาคารสามัคคีสมาคม วัดตรีรัตนาราม จ.ระยอง

ผู้เข้าร่วม

อานนท์ กิจเลิศผล
+1
หลักสูตร นิรสาสมาธิ สำหรับบุคคลถือศีลอุโบสถ ศีล ๘

หลักสูตร นิรสาสมาธิ สำหรับบุคคลถือศีลอุโบสถ ศีล ๘

วันที่จัด 26 เม.ย. 2567

สถานที่ วัดป่าเลิศธรรมนิมิต คลอง ๑๑ จังหวัดปทุมธานี

ผู้เข้าร่วม

สายสมร สุตะวงค์
+1
ครูสมาธิ รุ่นที่ 51 (เอกปญฺฺญาสโม)วิริยชัย(ชนะด้วยความเพียร)

ครูสมาธิ รุ่นที่ 51 (เอกปญฺฺญาสโม)วิริยชัย(ชนะด้วยความเพียร)

วันที่จัด 16 มี.ค. 2567

สถานที่ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 244 วัดบ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ครูสมาธิ รุ่นที่ 51 (เอกปญฺฺญาสโม)วิริยชัย(ชนะด้วยความเพียร)

ครูสมาธิ รุ่นที่ 51 (เอกปญฺฺญาสโม)วิริยชัย(ชนะด้วยความเพียร)

วันที่จัด 16 มี.ค. 2567

สถานที่ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 232 วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๕๑ (เอกปญฺญาสโม) วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร) สาขา ๒๙ วัดสุทธจินดาวรวิหาร

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๕๑ (เอกปญฺญาสโม) วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร) สาขา ๒๙ วัดสุทธจินดาวรวิหาร

วันที่จัด 16 มี.ค. 2567

สถานที่ ชั้น 4 อาคารมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช

ผู้เข้าร่วม

ชุติญา ลาพาสระน้อย
+1
สมัครฟรี นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 51 (เอกปญฺญาสโม) วิริยชัย(ชนะด้วยความเพียร)

สมัครฟรี นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 51 (เอกปญฺญาสโม) วิริยชัย(ชนะด้วยความเพียร)

วันที่จัด 16 มี.ค. 2567

สถานที่ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 69 วัดศรีสุทธาวาส อ.เมืองเลย จ.เลย

วิทันตสาสมาธิ รุ่น 14 (เอกปญฺญาสโม) วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร)

วิทันตสาสมาธิ รุ่น 14 (เอกปญฺญาสโม) วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร)

วันที่จัด 13 มี.ค. 2567

สถานที่ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 125 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้เข้าร่วม

นิรัญ แสงฉาย
+1
หลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 51

หลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 51

วันที่จัด 12 มี.ค. 2567

สถานที่ อาคารอกนิษฐ์ บุญเหลือหล่อ พหลโยธิน11

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๕๑ เอกปญฺญาสโม วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร)

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๕๑ เอกปญฺญาสโม วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร)

วันที่จัด 11 มี.ค. 2567

สถานที่ ห้อง2401 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ

...