หลักสูตรยุวสาสมาธิ-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒

หลักสูตรยุวสาสมาธิ-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒

สาขาที่จัด: ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา อ.เมือง จ.จันทบุรี

ชื่อผู้จัด: ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา

สถานที่จัด: อาคารพระยาวิสูตรโกษาคาร พ.ศ.2560

เบอร์โทรผู้จัด: 0818700041

05 กรกฎาคม 2567

05 สิงหาคม 2567, 08:30 น. - 07 สิงหาคม 2567, 15:30 น.

61

แชร์:

คำอธิบาย

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 20 ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา จังหวัดจันทบุรี อบรมหลักสูตรยุวสาสมาธิ สำหรับเด็กและเยาวชน (หลักสูตรสมาธิเบื้องต้น 1/2 วัน)

โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

นักเรียนระดับประถมต้น 308 ระดับประถมปลาย 282คน มัธยมต้น 466 คน มัธยมปลาย 258 คน รวมนักเรียนเข้าอบรม 1,315 คน

กลุ่มเป้าหมาย : ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับ

ได้รับความรู้พื้นฐานของสมาธิอย่างง่ายๆ

ㆍปฏิบัติ เดินจงกลม-นั่งสมาธิ ได้

ㆍช่วยให้สมองปัญญาดี ผลการเรียนดี

ㆍมีสติยั้งคิด สามารถควบคุมจิตใจได้

รูปแบบการอบรม

สื่อการสอนและคลิปวิดีโอ

ㆍกิจกรรม ทำให้เด็กสนุนสนาน ไม่น่าเบื่อ