Slide 1 of 1
ข่าวสาร

หน้าหลัก

/

ข่าวสาร

สถาบันพลังจิตตานุภาพ หลักสูตรชินนสาสมาธิ เปิดรับสมัครเรียนสมาธิ รุ่นเดือนสิงหาคม 2566

สถาบันพลังจิตตานุภาพ หลักสูตรชินนสาสมาธิ เปิดรับสมัครเรียนสมาธิ รุ่นเดือนสิงหาคม 2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2023
24 กรกฎาคม วันสถาปนาสันติสุขเพื่อสันติภาพโลก โดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

24 กรกฎาคม วันสถาปนาสันติสุขเพื่อสันติภาพโลก โดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

วันที่ 24 กรกฎาคม 2023
สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครเรียนสมาธิออนไลน์ หลักสูตร "วิทันตสาสมาธิ ออนไลน์" รุ่นเดือนสิงหาคม 2566

สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครเรียนสมาธิออนไลน์ หลักสูตร "วิทันตสาสมาธิ ออนไลน์" รุ่นเดือนสิงหาคม 2566

วันที่ 2 กรกฎาคม 2023
สถาบันพลังจิตตานุภาพ หลักสูตรชินนสาสมาธิ เปิดรับสมัครเรียนสมาธิ รุ่นเดือนกรกฎาคม 2566

สถาบันพลังจิตตานุภาพ หลักสูตรชินนสาสมาธิ เปิดรับสมัครเรียนสมาธิ รุ่นเดือนกรกฎาคม 2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2023
สถาบันพลังจิตตานุภาพ หลักสูตรชินนสาสมาธิ เปิดรับสมัครเรียนสมาธิ รุ่นเดือนมิถุนายน 2566

สถาบันพลังจิตตานุภาพ หลักสูตรชินนสาสมาธิ เปิดรับสมัครเรียนสมาธิ รุ่นเดือนมิถุนายน 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2023
สิรินฺธรมหาเถรานุสฺสติ เนื่องในอัชชสมัยคล้ายวันสลายสรีรังคาร เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม

สิรินฺธรมหาเถรานุสฺสติ เนื่องในอัชชสมัยคล้ายวันสลายสรีรังคาร เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม

วันที่ 19 มิถุนายน 2023
สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครเรียนสมาธิออนไลน์ หลักสูตร "วิทันตสาสมาธิ ออนไลน์" รุ่นเดือนมิถุนายน 2566

สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครเรียนสมาธิออนไลน์ หลักสูตร "วิทันตสาสมาธิ ออนไลน์" รุ่นเดือนมิถุนายน 2566

วันที่ 14 พฤษภาคม 2023
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง โครงการยุวทูตพลังจิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง โครงการยุวทูตพลังจิต

วันที่ 1 พฤษภาคม 2023
สถาบันพลังจิตตานุภาพ หลักสูตรชินนสาสมาธิ เปิดรับสมัครเรียนสมาธิ รุ่นเดือนพฤษภาคม 2566

สถาบันพลังจิตตานุภาพ หลักสูตรชินนสาสมาธิ เปิดรับสมัครเรียนสมาธิ รุ่นเดือนพฤษภาคม 2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2023