Slide 1 of 1

เกี่ยวกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2540 ที่นครธรรม พระมหาเจดีย์ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร สุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร มีจุดประสงค์ในการสอนสมาธิ เป็นสัมมาสมาธิ สายพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต การเรียนสมาธิ สร้างพลังจิตมีประโยชน์และเสริมสร้างกำลังใจ สร้างความมีเหตุผล ความรับผิดชอบสูง ความมีเมตตา ผู้ทำสมาธิจะได้ประโยชน์ทั้งทางกายและใจ...

อ่านทั้งหมด
วัด
หลวงพ่อ

เกี่ยวกับหลวงพ่อ

ระหว่างที่อาตมาอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่มั่น ได้ทราบข้อเท็จจริงมาก ทั้งสมาธิตื้น สมาธิลึก ตลอดถึงวิปัสสนา ซึ่งเมื่อเข้าใจทุกประการแล้ว อาตมา มีความรัก และหวงแหนในหลักการต่างๆ อย่างยิ่ง ไม่อยากที่จะให้หลักการเหล่านั้น ต้องสลายไป เพราะท่านมีวิธีทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสุด ...

อ่านทั้งหมด

divider
กิจกรรมที่ใกล้ถึง
11ธันวาคม
ชินนสาสมาธิ 1 (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)วันที่ 11 ธันวาคม 2022 เริ่มกิจกรรม 08:30 น.สถานที่ : ณ ศาลาหลวงธรรมสภา (เตชะไกรศรีอุปถัมถ์) วัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน
12ธันวาคม
หลักสูตรชินนสาสมาธิวันที่ 12 ธันวาคม 2022 เริ่มกิจกรรม 09:00 น.สถานที่ : บริษัท แสงหิรัญ พารา โปรดักส์ จำกัด
18ธันวาคม
หลักสูตรยุวสาสมาธิวันที่ 18 ธันวาคม 2022 เริ่มกิจกรรม 08:30 น.สถานที่ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
Slide 1 of 3
samathi101
samathi101
samathi101
banner
ข่าวสารล่าสุด
บทความล่าสุด