เกี่ยวกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2540 ที่นครธรรม พระมหาเจดีย์ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร สุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร มีจุดประสงค์ในการสอนสมาธิ เป็นสัมมาสมาธิ สายพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

การเรียนสมาธิ สร้างพลังจิตมีประโยชน์และเสริมสร้างกำลังใจ สร้างความมีเหตุผล ความรับผิดชอบสูง ความมีเมตตา ผู้ทำสมาธิจะได้ประโยชน์ทั้งทางกายและใจ...

เกี่ยวกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ
เกี่ยวกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

เกี่ยวกับหลวงพ่อ

ระหว่างที่อาตมาอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่มั่น ได้ทราบข้อเท็จจริงมาก ทั้งสมาธิตื้น สมาธิลึก ตลอดถึงวิปัสสนา ซึ่งเมื่อเข้าใจทุกประการแล้ว อาตมา มีความรัก และหวงแหนในหลักการต่างๆ อย่างยิ่ง ไม่อยากที่จะให้หลักการเหล่านั้น ต้องสลายไป เพราะท่านมีวิธีทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสุด ...

กิจกรรมที่ใกล้ถึง

เกี่ยวกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ข่าวสารล่าสุด

บทความล่าสุด

golden line

รูปกิจกรรม

รูป 1
รูป 2
รูป 3
รูป 4
รูป 5
รูป 6
รูป 7