หลักสูตรคณะสาสมาธิ-การทำสมาธิสะสมพลังจิตเป็นหมู่คณะ

หลักสูตรคณะสาสมาธิ-การทำสมาธิสะสมพลังจิตเป็นหมู่คณะ

สาขาที่จัด: ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา อ.เมือง จ.จันทบุรี

สถานที่จัด: อาคารพระยาวิสูตรโกษาคาร พ.ศ.2560

25 พฤษภาคม 2567, 18:00 น. - 25 พฤษภาคม 2567, 20:30 น.

3,153

แชร์:

คำอธิบาย

สถาบันพลังจิตตานุภาพ 020 ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา จังหวัดจันทบุรี

#เชิญชวนมาทำสมาธิทุกวันเสาร์ที่ 2 และ เสารที่ 4 ของเดือน กันเถอะ

คณะสาสมาธิ คืออะไร ? คณะสาสมาธิ คือ การทำสมาธิเป็นหมู่คณะ

ใครสามารถมาทำคณะสาสมาธิได้บ้าง ? ผู้สนใจในการทำสมาธิ หรือผู้ที่กำลังเรียนหลักสูตรครูสมาธิ หรือผู้ที่จบหลักสูตรครูสมาธิแล้ว

คณะสาสมาธิจัดขึ้นเมื่อไหร่? ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 18.00 - 20.00 น.

อัลบั้ม Facebook หลักสูตรคณะสาสมาธิ

 

 

คณะสาสมาธิมีกิจกรรมอะไรบ้าง?

18.00 - 18.20 น. สวดลักขี 9 จบ

18.20 - 18.50 น. เดินจงกรม

18.50 - 19.20 น. นั่งสมาธิ

19.20 - 19.40 น. ฟังเทปพระธรรมเทศนาของ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

19.40 - 20.00 น. สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำสมาธิ