อบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (ออนไลน์) รุ่นที่ ๕

อบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (ออนไลน์) รุ่นที่ ๕

สาขาที่จัด: วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง

ชื่อผู้จัด: นายชัยธวัช จารุทรรศน์

สถานที่จัด: สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 22

เบอร์โทรผู้จัด: 0625403623

14 มิถุนายน 2567

01 พฤศจิกายน 2567, 18:00 น. - 31 มีนาคม 2568, 20:00 น.

585

แชร์:

คำอธิบาย