ชินนสาสมาธิ ๒ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

ชินนสาสมาธิ ๒ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

สาขาที่จัด: วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง

สถานที่จัด: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

09 สิงหาคม 2567, 13:00 น. - 27 กันยายน 2567, 16:00 น.

95

แชร์:

คำอธิบาย