สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง (ชินนสาสมาธิ1) 3 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น.

สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง (ชินนสาสมาธิ1) 3 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น.

สาขาที่จัด: วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

สถานที่จัด: สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 5 วัดดอนรัก

03 มิถุนายน 2566, 16:00 น. - 03 มิถุนายน 2566, 23:00 น.

341

แชร์:

คำอธิบาย

หลักสูตรระยะสั้น 1 วัน (ชินนสาสมาธิ) 

หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 (การทำสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง) 

มีรูปแบบการอบรมให้เลือกตามความเหมาะสม ได้แก่ 2 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง หรือ 6 ชั่วโมง

- สำหรับบุคคลทั่วไป

- สำหรับโรงเรียน หน่วยงาน หรือองค์กรใด ที่ต้องการเข้ารับการอบรม

อบรมวันที่:

3 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น. (รับจำนวนจำกัด) ลงทะเบียนรับสมัครที่นี่

 สามารถติดต่อได้ที่  โทร. 086 598 0096, 082 439 4411  

ชมกิจกรรมที่ผ่านมา Facebook: สมาธิดอนรัก