หลักสูตรชินนสาสมาธิ

หลักสูตรชินนสาสมาธิ

สาขาที่จัด: วัดพุทธบูชา ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัด: สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา2 วัดพุทธบูชา

19 พฤษภาคม 2567, 09:00 น. - 19 พฤษภาคม 2567, 15:30 น.

7,137

แชร์:

คำอธิบาย

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา2 วัดพุทธบูชา เปิดอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 (สมาธิชนะใจตนเอง)

ชินนสาสมาธิ หมายถึง การทำสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง เป็นหลักสูตรระยะสั้น ที่สมเด็จพระญาณวชิโรดม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ท่านเมตตาให้ใช้เป็น

หลักสูตรอบรมแก่ญาติโยมทั่วไป ให้มีโอกาสได้มาเรียนรู้การทำสมาธิแบบง่ายๆ เพื่อการสะสมพลังจิตอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

แล้วสังคมนั้นก็จะเกิดความสงบร่มเย็นและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ทางสาขา 2 วัดพุทธบูชา ได้เปิดการอบรมทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00น. - 15.30น. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาพบรรยากาศการเรียน และ การปฎิบัติ ของหลักสูตร ชินนสาสมาธิ ณ สาขา2 วัดพุทธบูชา

อาจารย์บรรยายหลักสูตรชินนสาสมาธิ ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 มีดังนี้