หลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์ รุ่น 5

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์ รุ่น 5

สาขาที่จัด: วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

สถานที่จัด: OpenChat Line หรือ ระบบ LMS

05 มิถุนายน 2566, 01:00 น. - 01 ธันวาคม 2566, 03:00 น.

783

แชร์:

คำอธิบาย

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 5 วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

เปิดรับสมัคร เรียนสมาธิออนไลน์ 

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์ รุ่นที่ 5


หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (การฝึกตนเองที่วิเศษ) เป็นหลักสูตรสมาธิก่อตั้งโดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)

เมตตาปรับเวลาการเรียนให้ยืดหยุ่น เหมาะแก่ผู้ที่สนใจเรียนสมาธิ แต่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาเข้าเรียน และใช้หนังสือหลักสูตรครูสมาธิ 3 เล่ม

และเสียงบรรยายเดียวกันกับหลักสูตรครูสมาธิ 


หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ จึงเป็นหลักสูตรเทียบเท่ากับหลักสูตรครูสมาธิ

เรียนง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. (เรียนทบทวนได้ กระทั่งเวลา 8.00 น. ในวันถัดไป)


ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566

เริ่มเรียน วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

ฟอร์มรับสมัคร

- ข้อมูลนี้ ใช้เพื่อประกอบกิจกรรมในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์ และที่เกี่ยวข้องเท่านั้น จะไม่มีการนำไปเผยแพร่ หรือใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ "WP5 รุ่น 5 รับสมัครวิทันตสาสมาธิ online" 


ติดต่อสอบถาม :  

โทร. 086-598 0096

โทร. 082-439 4411

ชมกิจกรรมที่ผ่านมา Facebook: สมาธิดอนรัก 

#มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

#สถาบันพลังจิตตานุภาพ 

#สมาธิออนไลน์

#วิทันตสาสมาธิออนไลน์

#มาเรียนสมาธิกันเถอะ