วิชาศาสนากับการดำรงชีวิต หลักสูตรยุทธสาสมาธิ

วิชาศาสนากับการดำรงชีวิต หลักสูตรยุทธสาสมาธิ

สาขาที่จัด: วัดพุทธบูชา ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัด: ค่ายกำแพงเพชร อัครโยธิน

17 ตุลาคม 2565, 20:00 น. - 21 ตุลาคม 2565, 20:00 น.

217

แชร์:

คำอธิบาย

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา2 วัดพุทธบูชา ร่วมกับ สาขา211 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร

ได้รับมอบหมายดูแลการจัดอบรมหลักสูตรยุทธสาสมาธิ ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน มทบ.11 จ.สมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 17-21ต.ค.2565 เป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)

สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้กล่าวว่า นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้มีระเบียบวินัย จึงสมควรให้เยาวชน

ของชาติเหล่านี้ได้เรียนรู้การทำสมาธิ เป็นอนาคตของชาติ และนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

และเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระอาจารย์หลวงพ่อ ทางมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ จึงจัดอบรมหลักสูตรยุทธสาสมาธิขึ้นมา

ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และได้ผลอย่างดีเยี่ยม เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาวิชาทหารเป็นอย่างมาก