หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 48

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 48

สาขาที่จัด: วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

สถานที่จัด: อาคาร ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 5 วัดดอนรัก

11 กันยายน 2565, 15:30 น. - 11 กันยายน 2565, 23:30 น.

396

แชร์:

คำอธิบาย

สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 5 วัดดอนรัก เปิดรับสมัครผู้สนใจ (ทุกเพศ ทุกวัย) 

อบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๘ อฏฺฐจตฺตาพีสโม (มงคลญาณ:ญาณคือความรู้อันมงคล) 

เรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตามตารางสอนของส่วนกลาง

ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 8.30 น.

เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 086598 0096, 082 439 4411

           เว็บไซต์: willpower5.com

       Facebook: สมาธิดอนรัก