หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 (12 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.)

หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 (12 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.)

สาขาที่จัด: วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

สถานที่จัด: อาคาร ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร สาขา ๕ วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

12 มีนาคม 2566, 20:00 น. - 12 มีนาคม 2566, 22:00 น.

258

แชร์:

คำอธิบาย

ท่านใดสนใจอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ1 (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง) รุ่น 2/2566

อบรมวันอาทิตย์ ที่่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา 

ผู้ที่แจ้งชื่อก่อนการอบรม และผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate)

ซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักฐานใช้สมัครอบรมต่อในหลักสูตรชินนสาสมาธิ 2 ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ