หลักสูตรยุทธสาสมาธิ 1วัน

หลักสูตรยุทธสาสมาธิ 1วัน

สาขาที่จัด: วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง เชียงใหม่

สถานที่จัด: ศูนย์ฝึกย่อย ค่ายกองพันสัตว์ต่าง อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

16 กันยายน 2565, 16:00 น. - 16 กันยายน 2565, 20:00 น.

180

แชร์:

คำอธิบาย

คณะอาจาริยสา สถาบันจิตานุภาพสาขา 3 และกลุ่มที่ 23 ร่วมกันจัดอบรมยุทธสาสมาธิ แก่นักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน ในโครงการ "รด.จิตสีขาว" ที่ศูนย์ฝึกย่อย ค่ายกองพันสัตว์ต่าง อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 กันยายน พศ.2565 เวลา 9.00น-12.00น.

โดยมีนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการอบรม 232นาย เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนได้รับความรู้และฝึกพื้นฐานการทำสมาธิ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตใจเพิ่มพูนสติปัญญาแก่กลุ่มเยาวชนให้มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต