อบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ ครั้งที่ 2

อบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ ครั้งที่ 2

สาขาที่จัด: วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง เชียงใหม่

สถานที่จัด: ศาลา 90 ปี

26 สิงหาคม 2565, 16:00 น. - 28 สิงหาคม 2565, 23:00 น.

216

แชร์:

คำอธิบาย

อบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ ครั้งที่ 1 ให้แก่คณะนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ซึ่งมาปฎิบัติธรรม ณ วัดเทพเจติยาจารย์ โดยครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 ท่าน ขออนุโมทนาบุญกับคณะอาจาริยสาสมาธิและผู้เข้าอบรมทุกท่าน