สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต โรงเรียนธงชัยวิทยา (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต โรงเรียนธงชัยวิทยา (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

สาขาที่จัด: วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง

ชื่อผู้จัด: นายชัยธวัช จารุทรรศน์

สถานที่จัด: โรงเรียนธงชัยวิทยา

เบอร์โทรผู้จัด: 0625403623

08 มิถุนายน 2567

14 มิถุนายน 2567, 00:00 น. - 14 มิถุนายน 2567, 15:00 น.

149

แชร์:

คำอธิบาย