สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต โรงเรียนธงชัยวิทยา (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต โรงเรียนธงชัยวิทยา (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

สาขาที่จัด: วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง

สถานที่จัด: โรงเรียนธงชัยวิทยา

14 มิถุนายน 2567, 00:00 น. - 14 มิถุนายน 2567, 15:00 น.

133

แชร์:

คำอธิบาย