สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต โรงเรียนธงชัยวิทยา (ระดับประถมศึกษาตอนต้น)

สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต โรงเรียนธงชัยวิทยา (ระดับประถมศึกษาตอนต้น)

สาขาที่จัด: วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง

สถานที่จัด: โรงเรียนธงชัยวิทยา

14 มิถุนายน 2567, 10:00 น. - 14 มิถุนายน 2567, 15:00 น.

59

แชร์:

คำอธิบาย