ชินนสาสมาธิ ๑ (๖ ชั่วโมง) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

ชินนสาสมาธิ ๑ (๖ ชั่วโมง) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

สาขาที่จัด: วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง

สถานที่จัด: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

19 กรกฎาคม 2567, 13:00 น. - 02 สิงหาคม 2567, 15:00 น.

62

แชร์:

คำอธิบาย