หลักสูตรสมาธิในสถาบันอุดมศึกษา (ภาคภาษาไทย) รายวิชา GE821245 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

หลักสูตรสมาธิในสถาบันอุดมศึกษา (ภาคภาษาไทย) รายวิชา GE821245 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

สาขาที่จัด: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานที่จัด: sec1-4 ห้องประชุมสุนีรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น sec 5-6 อาคารแก่นมอดินแดง 123 ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น มหาวิทยาลัย 40002, Thailand

17 มิถุนายน 2567, 13:00 น. - 10 ตุลาคม 2567, 16:00 น.

294

แชร์:

คำอธิบาย

รายวิชา GE821245 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต เทอมต้น ปีการศึกษา 2567  

เปิดการเรียนการสอน 6 sec