หัวข้อการเรียน หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 51 วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

หัวข้อการเรียน หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 51 วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

สาขาที่จัด: วัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร

สถานที่จัด: วัดนาควัชรโสภณ(วัดช้าง)

18 พฤษภาคม 2567, 09:00 น. - 19 พฤษภาคม 2567, 16:00 น.

185

แชร์:

คำอธิบาย