ชินนสาสมาธิ 1

ชินนสาสมาธิ 1

สาขาที่จัด: วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้จัด: อาจารย์ ณิชพักตร์ กรุดพันธ์

สถานที่จัด: สาขา 145 วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม

เบอร์โทรผู้จัด: 0932190795

11 พฤษภาคม 2567

22 พฤษภาคม 2567, 08:34 น. - 10 ธันวาคม 2567, 15:34 น.

326

แชร์:

คำอธิบาย

หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 โดยหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 นี้มีจุดประสงค์ก็คือ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่สามารถมาเรียนหลักสูตรครูสมาธิ (หลักสูตร 6 เดือน)ได้มาฝึกปฏิบัติสมาธิตามหลักสูตรของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (อ่านว่า สม-เด็ด-พระ-ยาน-นะ-วะ-ชิ-โร-ดม) หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

2. เพื่อย่นระยะเวลาในการเรียนสมาธิและปฏิบัติธรรม โดยจัดอบรมใน 1 วัน

3. เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติสมาธิร่วมกัน

4. เป็นหลักสูตรที่ทำได้ง่าย (ทำน้อยแต่ใด้ผลมาก)

บุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและทำให้เกิดหลักสูตรชินนสาสมาธิ และอีกหลายหลักสูตร ที่อยู่ภายในการดูแลของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ท่านก็คือ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร โดยท่านเป็นผู้เขียนหลักสูตรครูสมาธิ ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร และเป็นผู้ที่ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพที่มีมากกว่า 300 สาขา ในปัจจุบัน ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ ได้แก่ แคนาดา อเมริกา ออสเตรเลีย เพื่อให้ชาวต่างชาติและชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศได้เรียนรู้การทำสมาธิ เราจะมีการแสดงวีดีทัศน์ประวัติและผลงานต่างๆของ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ให้ทุกท่านได้รับชมกันในห้องเรียน

เรียนเชิญพาครอบครัวมาทำกิจกรรมดีๆ ได้สะสมบุญร่วมกันด้วย ในวันอาทิตย์ 1 วัน โดยสมัครหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 (สมาธิชนะใจตนเอง) อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถานที่นัดพบ : สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 145 วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 55 ประเวศ กรุงเทพฯ

กรอกใบสมัคร หรือดูวันที่ยังเลือกอบรมได้ โดยกดลิงก์   กรอกใบสมัคร
แบบฟอร์มสมัครเรียน หลักสูตรชินนสาสมาธิสาขา145 วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม ร่วมกับ สาขา 14 บ้านปิยะธรรม   https://forms.gle/R6LN3tYUdBH2vZRo6

หากมีคำถาม สอบถามได้นะคะ