หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอน - โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ ๒

หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอน - โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ ๒

สาขาที่จัด: ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา อ.เมือง จ.จันทบุรี

สถานที่จัด: อาคารพระยาวิสูตรโกษาคาร พ.ศ.๒๕๖๐

03 พฤษภาคม 2567, 07:56 น. - 03 พฤษภาคม 2567, 07:56 น.

166

แชร์:

คำอธิบาย

โครงการสมาธิพัฒนาปัญญาเด็กไทย เป็นความตั้งใจของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ที่จะให้เยาวชนของชาติ ครู-อาจารย์ บุคคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำสมาธิ และให้มีการทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง

อัลบั้มรูปภาพ Facebook

จึงต้องมีการจัดอบรมคณะคุณครู/บุคคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของสมาธิ และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้นำไปดูแลเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในโอกาสต่อไป

 

ในวันอังคารที่ ๓๐  เมษายน ๒๕๖๗ ณ อาคารพระยาวิสูตรโกษา พ.ศ.๒๕๖๐ สถาบันพลังจิตตานภาพ สาขา ๒๐ ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา จ.จันทบุรี ได้เข้าจัดอบรมหลักสูตร #สมาธิเพื่อพัฒนาการสอน ให้แก่คณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๐ คน สำหรับโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า มีนักเรียนทั้งสิ้น ๗๔๕ คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีคุณครูจากโรงเรียนสฤษดิเดช และ โรงเรียนวัดเกาะโตนด ได้เข้าร่วรับการอบรมด้วย

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนากับผู้เข้ารับการอบรม คณะทำงาน และ ครูพี่เลี้ยงทุก ๆ ท่าน