อบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์ รุ่น พ.ค. 67

อบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์ รุ่น พ.ค. 67

สร้างโดย: อ.ชนัญญา มหาพรหม

05 พฤษภาคม 2567, 18:00 น. - 21 ตุลาคม 2567, 18:00 น.

111

แชร์:

คำอธิบาย

***เฉพาะผู้ที่มีที่อยู่ปัจจุบันหรือทำงานอยู่

ในจังหวัดเชียงใหม่    ผู้ที่สนใจเรื่องสมาธิ แต่ไม่มีเวลาเข้าเรียนในห้องเรียนปกติได้

 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 296 วัดศรีเกิด  เปิดรับสมัครเรียนวิทันตสาสมาธิ (การฝึกตนเองที่วิเศษ)ออนไลน์รุ่นที่ 2

เรียน ออนไลน์ ฟรี  มีใบประกาศษนียบัตรให้เมื่อสำเร็จหลักสูตร

เป็นหลักสูตรสมาธิก่อตั้งโดย

สมเด็จพระญาณวชิโรดม

(พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺ​ธ​โร) 

เมตตายืดหยุ่น เหมาะแก่ผู้ที่สนใจเรียนสมาธิ 

แต่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาเข้าเรียน

และใช้หนังสือหลักสูตรครูสมาธิ 3 เล่ม และ

เสียงบรรยายเดียวกันกับหลักสูตรครูสมาธิ

 

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิจึงเป็นหลักสูตร

เทียบเท่ากับหลักสูตรครูสมาธิ

 

เรียนง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Line 

เรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา

18.00-20.00 น.(สามารถเรียนย้อนหลัง

ได้จนถึงเวลา 8.00 น. เช้าวันรุ่งขึ้น)

 

ปฐมนิเทศ  วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567

เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ 

“WP 296 ห้องรับสมัครเรียนสมาธิ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์ รุ่น 2”

 

โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าห้องรับสมัครเรียน

https://line.me/ti/g2/q1xe6tpwM--M76nlUOQPyJ4104FkW_9U15g9mQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ติดต่อสอบถาม 

โทร. 081-992-1362 อ.ชนัญญา มหาพรหม

โทร. 081-595-5341 อ.สุวรรณา มหาพรหม                                 

โทร. 095-553-5546 อ. นันทวัฒน์  ภูกิจฐิติพัฒน์         

 

#มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร 

#สถาบันพลังจิตตานุภาพ

#สมาธิออนไลน์

#วิทันตสาสมาธิออนไลน์ 

#มาเรียนสมาธิกันเถอะๆๆ