หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอน สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา

หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอน สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา

สร้างโดย: สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 293 วัดเจดีย์แม่ครัว ร่วมกับ กองการศึกษาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

09 พฤษภาคม 2567, 08:00 น. - 10 พฤษภาคม 2567, 16:30 น.

84

แชร์:

คำอธิบาย