หลักสูตรครูสมาธิ

หลักสูตรครูสมาธิ

สร้างโดย: สถาบันพลังจิตตานุภาพ

03 เมษายน 2567, 14:49 น. - 03 เมษายน 2567, 14:49 น.

50

แชร์:

คำอธิบาย

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๕๑ เอกปญฺญาสโม วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร)

ภาคจันทร์-ศุกร์ เวลา 17:00-19:30 น. 
ปฐมนิเทศ: วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567
ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 178 กฟผ. บางกรวย จ.นนทบุรี