วิทันตสาสมาธิ รุ่น 14 (เอกปญฺญาสโม) วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร)

วิทันตสาสมาธิ รุ่น 14 (เอกปญฺญาสโม) วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร)

สร้างโดย: ผศ.ดร.นบปนม แก้วหานาม

13 มีนาคม 2567, 00:15 น. - 25 กันยายน 2567, 03:00 น.

84

แชร์:

คำอธิบาย

เรียนทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น.ถึง 20.00 น.

ปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.