หลักสูตรชินนสาสมาธิ (สมาธิชนะใจตนเอง) หลักสูตร 3 ชั่วโมง

หลักสูตรชินนสาสมาธิ (สมาธิชนะใจตนเอง) หลักสูตร 3 ชั่วโมง

สาขาที่จัด: วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สถานที่จัด: สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๕๔ วัดป่าดาราภิรมย์ อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่

18 กุมภาพันธ์ 2567, 16:00 น. - 18 กุมภาพันธ์ 2567, 19:00 น.

459

แชร์:

คำอธิบาย

สถาบันพลังจิตตานุภาพ หลักสูตรชินนสาสมาธิเปิดรับสมัครเรียนสมาธิรุ่นเดือน กุมภาพันธ์ 2567


สถาบันพลังจิตตานุภาพ หลักสูตรชินนสาสมาธิ เปิดรับสมัครเรียนสมาธิแล้ววันนี้


 สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรชินนสาสมาธิ (สมาธิชนะใจตนเอง) หลักสูตร 3 ชั่วโมง ตามแนวทางคำสอนของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระปรมาจารย์ใหญ่ สายวิปัสสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์


  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ และเข้าใจการทำสมาธิแบบง่าย ที่เรียกว่า "สมาธิไฮเทค" ใช้เวลาเรียนน้อยแต่ได้ผลมาก มีการบรรยายพื้นฐานของการทำสมาธิ เช่น จุดประสงค์ของการทำสมาธิ, ประโยชน์ของสมาธิ และวิทิสาสมาธิ เป็นต้น


 การอบรมภาคปฏิบัติ ฝึกการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมกลับไปปฏิบัติเองได้ หลักสูตรนี้ เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย แม้คนที่ไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อน เรียนเพียง 3 ชั่วโมง เท่านั้น ก็สามารถทำสมาธิได้ อย่างถูกต้อง


 ท่านใดประสงค์จะเรียนหลักสูตรครูชินนสาสมาธิ สามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ โทร.088-252-9427 , 087-192-7474 , 061-526-3569