หลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 51

หลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 51

สร้างโดย: อ.ปิยธิดา, อ.นลีน

12 มีนาคม 2567, 01:00 น. - 12 สิงหาคม 2567, 01:00 น.

84

แชร์:

คำอธิบาย

หลักสูตรครูสมาธิ เขียนโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม(วิริยังค์ สิรินฺธโร) ท่านเขียนจากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาจากหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และการปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี ย่นย่อให้เหลือเพียง6เดือน

เป็นการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เริ่มจากพื้นฐานการทำสมาธิจนถึงวิปัสสนา ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติสมาธิมาก่อนก็เรียนได้ มีอาจารย์และพี่เลี้ยงดูแลตลอดการอบรม