หลักสูตรครูสมาธิ สาขาวัดธรรมมงคล รุ่น ๕๑ เอกปญฺญาสโม วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร) เปิดรับสมัครเรียน

หลักสูตรครูสมาธิ สาขาวัดธรรมมงคล รุ่น ๕๑ เอกปญฺญาสโม วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร) เปิดรับสมัครเรียน

สร้างโดย: สถาบันพลังจิตตานุภาพ

11 สิงหาคม 2567, 15:00 น. - 12 สิงหาคม 2567, 06:00 น.

242

แชร์:

คำอธิบาย

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๖๐ วัดสารนาถธรรมาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาและปฏิบัติสมาธิแล้ววันนี้ หลักสูตร "สมาธิไฮเทค" หลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 51 ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2567 พร้อมกันทุกสาขา

เปิดการเรียนการสอน หลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 51 บาลีว่า เอกปญฺญาสโม (เอ-กะ-ปัญ-ญา-สะ-โม) โดยมีชื่อรุ่นภาษาไทยว่า “วิริยชัย” ชนะด้วยความเพียร

่ท่านใดประสงค์จะเรียน #หลักสูตรครูสมาธิ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่น 51 ตั้งแต่วันนี้

ปฐมนิเทศวันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา: 08.00 น.- 12.00 น. และเริ่มเรียนในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.- 16.30 น

สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่

แบบฟอร์มสมัครเรียน :  ใบสมัครเรียนครูสมาธิ รุ่น ๕๑ (Google form)

 

สามารถติดต่อได้ที่:อ.ปราณี หลักเมือง ๐๘-๑๗๘๑-๒๔๕๖, อ.พยุงศักดิ์ พันธ์เจริญ ๐๙-๙๒๑๘-๔๙๘๗