หลักสูตร ครูสมาธิ ๕๑ (เอกปญญาสโม) วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร)

หลักสูตร ครูสมาธิ ๕๑ (เอกปญญาสโม) วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร)

สร้างโดย: พล.ต.ต.นพ. สมชัย วุฒิณรงค์ตระกุล

16 มีนาคม 2567, 16:00 น. - 16 กันยายน 2567, 23:00 น.

346

แชร์:

คำอธิบาย

สาขา 10 วัดผ่องพลอยวิริยาราม บางนา กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 51 เป็นการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหลักสูตร ครูสมาธิ ๕๑ (เอกปญญาสโม) วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร)เปิดรับสมัครเรียนสมาธิเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗สมัครวันนี้โทร. : ๐๘๒-๙๖๗-๙๙๙๖ (อาจารย์ไก่) ๐๔๙-๑๑๕-๙๑๖๖ (อาจารย์หมอ) ๐๘๖-๑๔๐-๙๕๐๙ (อาจารย์โสภณ)E-mail: w10.phongploy@qmail.com

ห้องเรียนและลานเดินจงกรม