หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๕๑ เอกปญฺญาสโม วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร)

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๕๑ เอกปญฺญาสโม วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร)

สร้างโดย: สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา64

11 มีนาคม 2567, 01:00 น. - 21 กันยายน 2567, 03:30 น.

144

แชร์:

คำอธิบาย

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 51

ตามแนวทางคำสอนของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

ศิษย์แห่งองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต พระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานแห่งยุครัตนโกสินทร์

ภาคจันทร์-ศุกร์: เรียนทุก วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 18:00-20:30 น.

ปฐมนิเทศ: วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567