หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 51 (เอกปญฺญาสโม) วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร) ภาคจันทร์ -ศุกร์ 18:00-20:30 น.

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 51 (เอกปญฺญาสโม) วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร) ภาคจันทร์ -ศุกร์ 18:00-20:30 น.

สร้างโดย: สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา๒๕ อโศก-สุขุมวิท (อาคารลาส โคลินาส)

11 มีนาคม 2567, 01:00 น. - 07 กันยายน 2567, 03:30 น.

204

แชร์:

คำอธิบาย

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา25 อโศก-สุขุมวิท (อาคารลาส โคลินาส)

เปิดสอนสมาธิ ระบบห้องเรียน (ฝึกปฏิบัติจริง มีอาจารย์แนะนำอย่างใกล้ชิด)

ภาคจันทร์-ศุกร์ 18:00 - 20:30 น.

ในหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 51 (ฟรี) เรียนเพื่อสอนตนเอง และแนะนำผู้อื่นได้

ตามแนวปฎิบัติของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

สามารถเข้ามาปฎิบัติได้ต่อเนื่องในระยะเวลา 180 วัน

เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2566

ปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2566

[รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน]

[เดินทางง่ายจาก BTS อโศกและ MRT สุขุมวิท มาสาขา25 เพียง 5 นาที เท่านั้น ] **

สอบถาม โทร 089-441-1522,

094-252-6661, 093-641-9995