หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 51 เอกปญฺญาสโม วิริยชัย ชนะด้วยความเพียร ภาคจันทร์-ศุกร์

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 51 เอกปญฺญาสโม วิริยชัย ชนะด้วยความเพียร ภาคจันทร์-ศุกร์

สาขาที่จัด: ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา อ.เมือง จ.จันทบุรี

ชื่อผู้จัด: ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา

สถานที่จัด: อาคารเรียนพระยาวิสูตรโกษาคาร พ.ศ.2560

เบอร์โทรผู้จัด: 0818065030

13 ธันวาคม 2566

10 มีนาคม 2567, 09:00 น. - 10 มีนาคม 2567, 09:00 น.

978

แชร์:

คำอธิบาย

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 51 (เอกปญฺญาสโม) วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร) ภาคจันทร์-ศุกร์ และ ภาคเสาร์-อาทิตย์ รับสมัครถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นี้เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook

หลักสูตร "ครูสมาธิ" คืออะไร

หลายคนอาจมีความสงสัยว่าเป็นหลักสูตรอะไร เนื่องจากมีคำว่า ครูสมาธิ เพราะตนเองไม่ใช่ครู ตนเองไม่ชอบไปสอนคนอื่น สามารถมาเรียนได้หรือไม่?หลักสูตรครูสมาธิ เป็นชื่อหลักสูตรการเรียนสมาธิ สำหรับบุคลลทั่วไป สามารถมาเรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร เป็นผู้เขียนหลักสูตรขึัน

ด้วยประสบการณ์ในการปฏิบัติ และได้รับการถ่ายทอดความรู้ และแนวทางการปฏิบัติจากหลวงปู่กงมา และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทำให้ท่านได้รับความรู้ความกระจ่างในการทำสมาธิ ท่านจึงเล็งเห็นประโยชน์ และความสำคัญของสมาธิ ไม่อยากให้ความรู้ที่ท่านได้รับมาสูญหายไปกับกาลเวลา จึงต้องการเผยแพร่วิชาสมาธิออกไปให้ได้มากๆ เพื่อให้เกิดความสันติสุขของโลกยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

ท่านเขียนหลักสูตรครูสมาธิ ใช้เวลาหลายปีกว่าจะสำเร็จ หมดกระดาษไปเป็นตันๆ เขียนแล้วเขียนอีก แก้ไขแล้วแก้ไขอีก กว่าจะมาเป็นหลักสูตรครูสมาธิ เป็นตำราให้เราได้มาเรียนกัน สมาธิเป็นนามธรรม ท่านเขียนออกมาให้เป็นรูปธรรม เป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ทำให้เข้าใจง่าย เรียนรู้ได้เร็ว และสามารถวัดผลของการทำสมาธิได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้ที่มาเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถเป็นครูสอนตนเอง บอกตัวเอง แนะนำและแก้ไขตัวเองได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด เกิดอาการหลงผิด เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการทำสมาธิ

พระอาจารย์หลวงพ่อท่านได้กล่าวว่า เมื่อเรามีความรู้แล้ว ถึงแม้เรายังไม่สำเร็จ เราก็สามารถนำความรู้นั้น ๆ ไปแนะนำคนอื่นต่อได้เช่นกัน ไม่ให้เราดูถูกตนเอง

ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองมาเรียนดูนะครับ สนใจสมัครเรียนครูสมาธิ รุ่น 51 โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มรับสมัครได้ที่นี่

https://forms.gle/czb65Hupq6UBJs157

ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ 10 มีนาคม 2567 (9:00-12.00 น.)

เรียนภาค : เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 -16.00 น. เริ่มเรียน 16 มีนาคม 2567 

เรียนภาคค่ำ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18:00-20:30 น. เริ่มเรียน 11 มีนาคม 2567

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ณ สาขา 20 ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา จ.จันทบุรี (ข้างหลังห้างโรบินสันจันทบุรี) ได้ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 -16.00 น. และวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 - 20.30 น. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2.สมัครออนไลน์ได้ในห้องไลน์โอเพ่นแชท "รับสมัครครูสมาธิ รุ่น 51 ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา" 


คุณสมบัติของนักศึกษาครูสมาธิ

1.ไม่กำหนดอายุผู้เรียน หากนักศึกษามีอายุต่ำกว่า 15 ปี ขอให้ผู้ดูแลสาขา พี่เลี้ยงสาขาทำหน้าที่ให้คำแนะนำตลอดหลักสูตร ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

2.วุฒิการศึกษา : ไม่กำหนด

3.มีความตั้งใจเรียนวิชาสมาธิเพื่อการพัฒนาตนเอง ไม่ใช่การเรียนเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการเมือง ธุรกิจหรืออื่นๆ

4.เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคต้องห้าม และไม่เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน

5.สามารถศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบัติสมาธิตามแนวทางของสถาบันพลังจิตตานุภาพได้

6.บริหารจัดการเวลาให้สามารถเข้าเรียนและทำการบ้านได้ตามข้อกำหนด

7.มีวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันพลังจิตตานุภาพได้

8.ไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักการของสถาบันฯ

9.คุณสมบัติว่าด้วยการเรียนซ้ำหลักสูตร

9.1นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครูสมาธิหรือหลักสูตรวิทันตสาสมาธิในระบบห้องเรียนจบแล้ว สามารถเรียนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิในระบบออนไลน์ได้ไม่จำกัด

9.2นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิในระบบออนไลน์จบแล้ว สามารถเรียนหลักสูตรครูสมาธิ หรือหลักสูตรวิทันตสาสมาธิในระบบห้องเรียนได้ 1 รุ่น

9.3นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิในระบบออนไลน์จบแล้ว สามารถเรียนซ้ำในระบบออนไลน์ได้อีกไม่จำกัด

ระบบการเรียน

1.หลักสูตรครูสมาธิประกอบด้วยการเรียน ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ (เดินจงกรมและนั่งสมาธิ) และการทำกิจกรรมตามหลักสูตร

2.นักศึกษาต้องมาเรียน และ ทำการปฏิบัติให้ครบ 100% ของหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์สอบ

3.นักศึกษาที่มาเรียนไม่ครบ 100% แต่เกิน 75% มีสิทธิ์ชดเชยเวลาเรียนที่ขาด ด้วยการเรียนเสริม และ/หรือ การทำการบ้าน

4.นักศึกษาที่สอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะได้รับประกาศนียบัตรแสดงการจบหลักสูตร