วิทันตสาสมาธิ (ออนไลน์) รุ่นที่ 6

วิทันตสาสมาธิ (ออนไลน์) รุ่นที่ 6

สาขาที่จัด: วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

สถานที่จัด: ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์

05 กุมภาพันธ์ 2567, 01:00 น. - 01 สิงหาคม 2567, 01:00 น.

496

แชร์:

คำอธิบาย

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (การฝึกตนเองที่วิเศษ) เป็นหลักสูตรสมาธิก่อตั้งโดยสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เมตตาปรับเวลาการเรียนให้ยืดหยุ่น เหมาะแก่ผู้ที่สนใจเรียนสมาธิ แต่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาเข้าเรียน และใช้หนังสือหลักสูตรครูสมาธิ 3 เล่ม และเสียงบรรยายเดียวกันกับหลักสูตรครูสมาธิ

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ จึงเป็นหลักสูตรเทียบเท่ากับหลักสูตรครูสมาธิ

เรียนง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

เรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18:00-20:00 น. (สามารถเข้ารับชมวีดิทัศน์การเรียนและการปฏิบัติได้ตั้งแต่เวลา 18:00 น. ถึง 8:00 น. ของวันรุ่งขึ้น)

ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

เริ่มเรียน วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

สนใจสมัครเรียน กรอกใบสมัครที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติมโทร: 086 598 0096 หรือ 082 439 4411