หลักสูตรสมาธิเพัฒนาปัญญา

หลักสูตรสมาธิเพัฒนาปัญญา

สาขาที่จัด: วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง เชียงใหม่

สถานที่จัด: โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

15 พฤศจิกายน 2566, 07:00 น. - 15 มีนาคม 2567, 07:00 น.

103

แชร์:

คำอธิบาย

14 พย.2566 พิธีปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ หลักสูตรสมาธิพัฒนาปัญญา ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 21 คน โดยคณะอาจารย์ 4ท่านคือ อ.อภิสินธุ์ อินทรไข่ อ.สกาวรัตน์ สารีรัตน์ อ.กมลศิริวรรณ สารีรัตน์ และ อ.พิศสุณีย์ มูลพันธ์