หลักสูตร “ญาณสาสมาธิ (ออนไลน์)” รุ่นที่ 1

หลักสูตร “ญาณสาสมาธิ (ออนไลน์)” รุ่นที่ 1

สาขาที่จัด: วัดพุทธบูชา ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัด: เรียนออนไลน์

07 พฤศจิกายน 2566, 01:00 น. - 13 ธันวาคม 2566, 07:00 น.

176

แชร์:

คำอธิบาย

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 2 วัดพุทธบูชา

เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียน

หลักสูตร “ญาณสาสมาธิ (ออนไลน์)” รุ่นที่ 1

** หลักสูตรญาณสาสมาธิ (ความหยั่งรู้จากสมาธิ)

เป็นความรู้สมาธิขั้นมหาบัณฑิต เรียนได้เฉพาะผู้สำเร็จจบครูสมาธิเท่านั้น

เมื่อเรียนจบญาณสาสมาธิแล้ว ได้ชื่อว่า ครูผู้เชี่ยวชาญสิ่งที่ควรศึกษาในการต่อยอดของผู้ที่ทำสมาธิที่จะก้าวหน้าต่อไป

เฉพาะนักศึกษาที่เรียนจบ

หลักสูตรครูสมาธิ หรือ หลักสูตรวิท้นตสาสมาธิ หรือ

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (ออนไลน์)

จากสาขา 2 วัดพุทธบูชา และ สาขาในกลุ่ม 5 เท่านั้น

** สนใจสมัครเรียน

หลักสูตรญาณสาสมาธิ(ออนไลน์)

กดรับข้อมูลและกรอกใบสมัครที่ห้องไลน์รับสมัครด้านล่างนี้ค่ะ

(รับจำนวนจำกัด)

"WP002_รับสมัครเรียนหลักสูตรญาณสาสมาธิ ออนไลน์รุ่น1"

https://line.me/.../D5K62s4uEKQD5Os7Zx3aZuU71hni3txSqZZLT...

หรือสแกน QR Code จากป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าสู่ห้องรับสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม :

098-789-8485, 089-449-5252, 089-051-9565, 081-239-1651