วัดสิริกมลาวาส ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
วัดสิริกมลาวาส ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

เลขที่สาขา

4

วัดสิริกมลาวาส ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

ถนนลาดพร้าววังหิน ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

วันที่ก่อตั้ง:

14/มี.ค./2548

วันเวลาทำงาน:

เสาร์ และ อาทิตย์ 9.00 น. - 16.00 น.

เบอร์ติดต่อ:

096 762 7990

ผู้ติดต่อ:

อาจารย์นิธิรุจน์ โกมลศิระโรจน์

ผู้ดูแลสาขา

กิตติ์วัจน์ เวชชัยโย

กิตติ์วัจน์ เวชชัยโย

จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วม
246คน
จำนวนการจัดอบรบ
3ครั้ง

รายละเอียดข้อมูลสาขา

วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม)

ที่ตั้ง : สี่แยกวังหิน แขวง/เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ 10230

เจ้าอาวาส : พระครูโชติญาณประยุต

ความเป็นมา : พ.ศ.2512 มีผู้ใจบุญถวายที่ดินจำนวน 6 ไร่ 33 วา แก่ หลวงพ่อวิรยังค์ สิรินฺธโร หลวงพ่อให้หลวงปู่หลอดมาช่วยสร้างวัดสิริกมลาวาสในฐานะรักษาการเจ้าอาวาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานใน พิธียกช่อฟ้า และตัดหวายลูกนิมิตในวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2517

ต่อมาวันที่ 5 เดือน ธันวาคม 2517 หลวงปู่หลอดได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็น "พระครูปราโมทย์ ธรรมธาดา" พร้อมทั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสิริกมลาวาส

จนท่านมรภาพ วันที่ 7 กรกฎาคม 2552 ขณะมีอายุ 93 ปี

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 4 วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) เลขที่ 41 หมู่ 14 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งสาขาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ดำเนินการก่อตั้งโดย ท่านอาจารย์ดนัย ไกรวิทย์ ตามดำริของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

ทำพิธีเปิดสาขา ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2548 และเริ่มเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 16 เป็นรุ่นแรก

ปัจจุบันสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 4 (วัดสิริกมลาวาส) โดย อาจารย์ ดร.ปริศนา ไกรวิทย์ เป็นผู้ดูแลสาขา

เปิดทำการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. หรือสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 096-762-7990แผนที่(นำทางโดย Google map)

Loading....

อบรมหลักสูตรของสาขา

หลักสูตร ครูสมาธิ รุ่น 50(ปญฺญาสโม)

หลักสูตร ครูสมาธิ รุ่น 50(ปญฺญาสโม)

วันที่จัด : 10/ก.ย./2566 | สถานที่ : สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา4 วัดสิริกมลาวาส ลาดพร้าว-วังหิน กทม.

กิตติ์วัจน์ เวชชัยโย
+1
หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๔๙

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๔๙

วันที่จัด : 12/มี.ค./2566 | สถานที่ : วัดสิริกมลาวาส ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร