วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง เชียงใหม่
วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง เชียงใหม่

เลขที่สาขา

3

วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง เชียงใหม่

เชียงใหม่

เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๑๐ จอมทอง บ้านหลวง เชียงใหม่ 50160

วันที่ก่อตั้ง:

1/ก.ค./2553

วันเวลาทำงาน:

8.00น.-16..00น.

เบอร์ติดต่อ:

082-269-5329

ผู้ติดต่อ:

อ.เรืออากาศโทจักรพันธ์ อภิรัชตานนท์

ผู้ดูแลสาขา

สกาวรัตน์ สารีรัตน์

สกาวรัตน์ สารีรัตน์

ดร.วิจิตรไพลิน เสรีศักดิ์

ดร.วิจิตรไพลิน เสรีศักดิ์

จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วม
37คน
จำนวนการจัดอบรบ
6ครั้ง

รายละเอียดข้อมูลสาขา

        ประวัติโดยสังเขป

...ในปี พุทธศักราช 2498 พระพรหมมงคลญาณ(พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ซึ่งในขณะนั้นเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 ได้เดินทางมาธุดงค์ ณ ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ปักกลดนั่งสมาธิ ในระยะเวลาเพียงแค่เวลา 7 วันก็เกิดนิมิตที่ดี ในนิมิตนั้นท่านได้เห็นผู้คนมากมาย จากทั่วทุกสารทิศทั่วโลก มา ณ ที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ ซึ่งต่างก็มีความสุข,มีความเมตตาต่อกันและกัน ที่ได้มาทำสมาธิกับท่าน ทำให้ท่านดำริห์ว่า สถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของคนทั่วโลกอย่างแน่นอน และท่านก็ได้บำเพ็ญเพียรทำสมาธิ ด้วยความวิริยะอุตสาหะต่อจากนั้น เป็นเวลาหลายปี โดยมีตาแนว - ยายทอง จิตธร คหบดีแห่งบ้านหล่ายกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง ฯ พร้อมด้วยลูกหลาน คอยรับใช้ดูแลพระอาจารย์หลวงพ่อฯ อย่างใกล้ชิดเรื่อยมา

              และในปีพุทธศักราช 2513 ตาแนว - ยายทอง จิตธร ก็ได้ถวายที่ดินจำนวน 8 ไร่เศษแก่พระอาจารย์หลวงพ่อฯ และพระอาจารย์หลวงพ่อฯ ก็ได้สร้างวิทยาลัยสงฆ์กำแพงแสน สาขาน้ำตกแม่กลาง บนพื้นที่แห่งนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่เล่าเรียนหนังสือสำหรับพระภิกษุสงฆ์,สามเณร และ ณ สถานที่แห่งนี้ พระอาจารย์หลวงพ่อฯ ก็ได้ใช้เวลาช่วงที่พำนักอยู่ที่แห่งนี้ แต่งตำราขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งก็คือ ตำราหลักสูตรครูสมาธิ โดยใช้เวลาในการเขียนตำราชุดนี้นานถึง 5 ปีจึงจะสำเร็จ และได้ใช้ตำราชุดดังกล่าว ในการสอนหลักสูตรครูสมาธิในเวลาต่อมาจวบจนปัจจุบัน   

              วันที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2515 ท่านท้าวอินทร์สุริยา(เนื่อง จินตดุลย์)พระพี่เลี้ยงใน องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มาพำนัก ณ.วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ เพื่อปฏิบัติธรรม ร่วมกับนักบุญวัดพุทธมงคลนิมิต และก็ได้บริจาคทรัพย์ส่วนหนึ่งเพื่อซื้อที่ดินถวายด้วย

              ในปี พุทธศักราช 2540 พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพขึ้น และเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 1 เปิดสอนครั้งแรกที่วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 สอนทั้งพระสงฆ์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งในปัจจุบันมีสาขาอยู่ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 260 สาขา และหนึ่งในศิษย์ที่เป็นพระสงฆ์ คือ ท่านพระครูปลัดมงคลวัฒน์ นั่นเอง ซึ่งวัดเทพเจติยาจารย์แห่งนี้ คือสถานที่สำหรับการสอบธุดงค์ภาคสนามของนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิตั้งแต่รุ่นที่ 1 เป็นต้นมา

              ในปี พ.ศ.2560 วัดเทพเจติยาจารย์ได้รับการอนุมัติจากพระอาจารย์พลวงพ่อฯ ให้จัดตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 3 เพื่อเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อ.จอมทองและใกล้เคียงได้มีโอกาสเรียนหลักสูตรครูสมาธิ โดยนักศึกษารุ่นแรกของสาขา 3 คือรุ่นที่ 42

              ในปี พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยสงฆ์ กำแพงแสน สาขาน้ำตกแม่กลางได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่า “วัดเทพเจติยาจารย์” ซึ่งปัจจุบันมี พระราชปัญญาวชิโรดม (พระอาจารย์สุพล ขนฺติพโล) เป็นเจ้าอาวาส 

กิจกรรมต่างๆของสาขา 3

ในปี พ.ศ. 2565 คณะอาจาริยสาสมาธิ สาขา 3 ได้ร่วมงานกับคณะอาจาริยสาสมาธิในกลุ่ม 23 จัดอบรมต่างๆ

1.     หลักสูตรสัคคสาสมาธิ “ยกใจสู่สวรรค์” สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อให้เขาสามารถรู้เข้าใจวิธีการทำสมาธิ สามารถปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำให้เข้าใจตนเอง เห็นใจผู้อื่น ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มีสติ มีปัญญา มีความสงบสุข และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข ในช่วงแรกเนื่องจากเป็นช่วงโควิดจึงเป็นการสอนทางออนไลน์ คือเรือนจำจ.แม่ฮ่องสอน ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจำอ.แม่สะเรียง ต่อมาจึงได้เข้าไปสอนเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ และเรือนจำอำเภอฝาง

2.     หลักสูตรยุวสาสมาธิ เข้าร่วมบรรยายภาคเรียนละ 5 หัวข้อ รวมเป็น 10 หัวข้อ ให้แก่นักเรียนชั้นประถม1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกชั้นเรียน ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ หลักสูตรนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการทำสมาธิอย่างเป็นระบบ และสามารถปฏิบัติสมาธิได้อย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนสู่ความเป็นเลิศ เข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความสุข มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีเมตตา มีสติ มีปัญญา แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.     หลักสูตรยุทธสาสมาธิ ณ ค่ายกองพันสัตว์ต่าง แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร รด.ชั้นปีที่ 3 จำนวน 232 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 หลักสูตรนี้เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการทำสมาธิ สามารถนำสมาธิไปใช้ในการทำงาน การอ่านหนังสือ การสื่อสารกับผู้อืน การทำงานร่วมกับผุ้อื่นด้วยความสุข สามัคคี มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ

4.     หลักสูตรชินนสาสมาธิ สาขา 3 ได้จัดกิจกรรมดังนี้

4.1  จัดให้พนักงานบริษัทเสรีภู่พิสิษฐ์ ที่สำนักงานบริษัทฯ อำเภอจอมทอง จำนวน 30 ท่าน เป็นหลักสูตรครึงวัน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 พนักงานได้รู้แลเข้าใจการทำสมาธิ และฝึกเดินจงกรม นั่งสมาธิอย่างละ 15 นาที 

4.2  จัดให้นักศึกษามหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา จัด ณ ศาลา 90ปี วัดเทพเจติยาจารย์ ครึ่งวันช่วงบ่าย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 จำนวน 70 คนพร้อมอาจารย์แม่ชี จำนวน 13 ท่าน ทำให้นักศึกษารู้วิธีการทำสมาธิที่ถูกต้องเป็นระบบ สร้างความสุขสงบในจิตใจ และมีสติ มีปัญญา เห็นคุณค่าในตนเอง นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิ อย่างละครึ่งชั่วโมง

4.3  จัดให้นักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร  จัด ณ ศาลา 90 ปี วัดเทพเจติยาจารย์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 จำนวน 112 คน ครึ่งวันช่วงเช้า 

กิจกรรมประจำของวัดเทพเจติยาจารย์

 พระราชปัญญาวชิโรดม (พระอาจารย์สุพล ขนฺติพโล) เป็นประธานจัดอบรมสมาธิสัญจร 3วัน 2คืน เป็นประจำทุกอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน แก่คณะศรัทธาสาธุชน เพื่อร่วมปฏิบัติธรรม ทำวัตรสวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ และรับฟังพระธรรมเทศนา ตลอดการปฏิบัติธรรมสัญจร 3วัน 2คืน

ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจกิจกรรมต่างๆของสาขา 3 และวัดเทพเจติยาจารย์ ติดต่อสอบถามหรือร่วมกิจกรรมได้ที่ อ.เรืออากาศโทจักรพันธ์ อภิรัชตานนท์ โทร. 082-269-5329

แผนที่(นำทางโดย Google map)

Loading....

อบรมหลักสูตรของสาขา

หลักสูตรสมาธิเพัฒนาปัญญา

หลักสูตรสมาธิเพัฒนาปัญญา

วันที่จัด : 15/พ.ย./2566 | สถานที่ : โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หลักสูตรยุทธสาสมาธิ 1วัน

หลักสูตรยุทธสาสมาธิ 1วัน

วันที่จัด : 16/ก.ย./2565 | สถานที่ : ศูนย์ฝึกย่อย ค่ายกองพันสัตว์ต่าง อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 48

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 48

วันที่จัด : 11/ก.ย./2565 | สถานที่ : อาคารสุขภิญญา วัดเทพเจติยาจารย์

อบรมชินนสาสมาธิ 1

อบรมชินนสาสมาธิ 1

วันที่จัด : 24/ส.ค./2565 | สถานที่ : ร้านเสรีภู่พิสิฐ

สกาวรัตน์ สารีรัตน์
+1
หลักสูตรยุวสาสมาธิ รร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย

หลักสูตรยุวสาสมาธิ รร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย

วันที่จัด : 16/พ.ค./2565 | สถานที่ : รร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย