บ้านอาจารย์อำนวย สุวรรณคีรี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
บ้านอาจารย์อำนวย สุวรรณคีรี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เลขที่สาขา

1

บ้านอาจารย์อำนวย สุวรรณคีรี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

1323 ซ. นวมินทร์ 51 บางกะปิ คลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่ก่อตั้ง:

3/ส.ค./2545

วันเวลาทำงาน:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 - 20.30 น.

เบอร์ติดต่อ:

0819844081

ผู้ติดต่อ:

ดร.อำนวย สุวรรณคีรี

ผู้ดูแลสาขา

นภาภรณ์ พิพัฒน์

นภาภรณ์ พิพัฒน์

วรางค์ศรี แสงแก้ว

วรางค์ศรี แสงแก้ว

สุภาพร พรหมวงศ์

สุภาพร พรหมวงศ์

จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วม
147คน
จำนวนการจัดอบรบ
2ครั้ง

รายละเอียดข้อมูลสาขา

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 1 บ้านอาจารย์อำนวย สุวรรณคีรี ถือเป็นสาขาแรก ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม ให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2545

การได้รับอนุญาตให้เปิดสาขา 1 ขึ้นที่บ้านของ อ.ดร.อำนวย สุวรรณคีรีมีที่มาที่น่าสนใจยิ่ง ประการแรกนั้น เป็นเพราะบ้าน อ.ดร.อำนวยในช่วงเวลาดังกล่าวมีความพร้อมด้านบุคลากรเพียงพอที่จะดำเนินการได้ เนื่องจากคนในครอบครัวของท่านและหลานชาย ล้วนจบหลักสูตรครูสมาธิที่วัดธรรมมงคลทั้งสิ้น โดยท่านอาจารย์ปรียา ภริยาของ อ.ดร.อำนวยเรียนจบครูสมาธิรุ่นที่ 1 ขณะที่ อ.ดร.อำนวยเรียนรุ่น 2 ส่วนบุตรชายของท่านเรียนจบรุ่น 5 และหลานชายของท่านเรียนรุ่น 8

อีกประการหนึ่ง อาจเป็นเพราะสาขา 1 มี “ของดี” อันเป็นคำกล่าวของพระอาจารย์หลวงพ่อ หลังจากท่านได้เดินทางมาที่บ้านของ อ.ดร.อำนวย โดยรถตู้ ซึ่งไม่มีทีมงานติดตามมาด้วย ท่านได้เดินสำรวจสถานที่โดยรอบ รวมถึงได้ขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้า เมื่อกลับลงมา ท่านบอกว่า ที่นี่ มีของดี อย่าเก็บไว้คนเดียว อยากให้เผื่อแผ่ให้แก่คนที่มาเรียนที่นี่ให้ได้รับของดีนั้นด้วย

ณ เวลานั้น พระอาจารย์หลวงพ่อท่านมิได้อธิบายต่อว่า “ของดี” ที่กล่าวถึงนั้น คืออะไร ซึ่งต่อมา อ.ดร.อำนวย ท่านวิเคราะห์ว่า เมื่อปะติดปะต่อเรื่องราวเข้ากับคำบอกเล่าของซินแส 2 ท่าน ท่านหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย ที่กล่าวเช่นเดียวกับพระอาจารย์หลวงพ่อว่า ที่นี่มีของดี และถือว่า เป็นสถานที่ที่ดีมากตามหลักฮวงจุ้ย จะเสริมส่งให้ท่านและภริยา ซึ่งสมัยยังเป็นเพียงข้าราชการชั้นโท ได้เป็นใหญ่เป็นโตทั้งสองท่าน ต่อมาก็เป็นไปตามคำกล่าวนั้น ท่าน อ.ดร.อำนวยได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยาวนานถึง 9 สมัย เคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2526) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531) นอกจากนี้ ยังมีซินแสอีกท่านหนึ่งจากเบตง มาเยี่ยม อ.ดร.อำนวยที่บ้าน และมีโอกาสขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้า แล้วสำรวจภูมิทัศน์โดยรอบ ลงมาบอกกับ อ.ดร.อำนวยว่า ที่นี่ เป็นที่ที่ถ้าใครเป็นศัตรูแล้ว จะแพ้ภัยตัวเอง เพราะฮวงจุ้ยบริเวณที่ตั้งของสาขา 1 เป็นด้ามดาบ ซึ่งตามตำราจีน บอกว่า เราอยู่ที่ด้าม หากมีศัตรู คนที่เป็นศัตรูจะทำลายตัวเอง โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไร

ในอีกมุมหนึ่ง อ.ดร.อำนวย เชื่อว่า “ของดี” ยังอาจหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ ที่บ้านของท่าน ทั้งเทพยดา และรุกขเทวดาทั้งหลาย ซึ่งพระอาจารย์หลวงพ่อท่านคงมองเห็นด้วยญาณของท่าน

    นอกเหนือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักษ์คุ้มครองสาขา 1 แล้ว เมื่อมองโดยสถานที่แล้ว บ้านของ อ.ดร.อำนวยยังถือเป็นสถานที่ที่มีความสัปปายะ เหมาะแก่การเดินจงกรมและนั่งสมาธิ โดยท่านได้ดัดแปลงพื้นที่บนชั้นดาดฟ้าของอาคาร 5 ชั้น ให้เป็นลู่เดินจงกรมที่สงบจากผู้คน มีลมอ่อนๆ พัดโชยอยู่ตลอดเวลา ไม่อบอ้าว สามารถรองรับนักศึกษาได้มากกว่า 50 คน เช่นเดียวกับห้องนั่งสมาธิที่อยู่บริเวณเดียวกับห้องพระ จุนักศึกษาได้ในจำนวนมากพอควร ให้ความรู้สึกสงบเงียบและสัปปายะแก่นักศึกษาที่ขึ้นไปนั่งสมาธิบนห้องนี้

ภายในระยะเวลา 20 ปีนับจาก่อตั้ง สาขา 1 บ้านอาจารย์อำนวยมีความภาคภูมิใจในฐานะสาขาแรกของสถาบันพลังจิตตานุภาพ จากการที่ได้มีส่วนในการผลิตนักศึกษาครูสมาธิ มามากกว่า 36 รุ่น และผลิตอาจาริยสาผู้ช่วยสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อ เป็นจำนวน 42 คน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของปณิธาน ที่ อ.ดร.อำนวย ต้องการจะสานต่องานของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม ด้วยการธำรงสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 1 ให้สามารถผลิตครูสมาธิและนักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ ให้ขยายวงกว้างออกไปอย่างต่อเนื่อง

ท่านใดต้องการแวะเวียนมาเยี่ยมชมบ้านอาจารย์อำนวย สามารถตั้งตำแหน่งตามที่อยู่สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 1323 ซอยนวมินทร์ 51 ถนน นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

การเดินทางมาสาขา 1 ถือว่าสะดวกมาก เพราะอยู่ใกล้สถานที่สำคัญๆ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า ) เดอะมอลล์ บางกะปิ การเคหะแห่งชาติ และกรมที่ดินบางกะปิ

หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0819844081

แผนที่(นำทางโดย Google map)

Loading....

อบรมหลักสูตรของสาขา

หลักสูตรูครูสมาธิ

หลักสูตรูครูสมาธิ

วันที่จัด : 7/มี.ค./2567 | สถานที่ : สาขา 1 บ้านอาจารย์อำนวย สุวรรณคีรี

หลักสูตรชินนสาสมาธิ

หลักสูตรชินนสาสมาธิ

วันที่จัด : 19/ก.พ./2567 | สถานที่ : สาขา 1 บ้านอาจารย์อำนวย สุวรรณคีรี