สำนักงานใหญ่วัดธรรมมงคล
สำนักงานใหญ่วัดธรรมมงคล

เลขที่สาขา

0

สำนักงานใหญ่วัดธรรมมงคล

กรุงเทพมหานคร

นครธรรม พระมหาเจดีย์ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนทวิหาร ซอยสุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร พระโขนง บางจาก กรุงเทพมหานคร 10260

วันที่ก่อตั้ง:

24/ก.ค./2540

วันเวลาทำงาน:

เปิดทำการทุกวัน เวลา 9.00 - 16.00 น.

เบอร์ติดต่อ:

0826396445

ผู้ติดต่อ:

อ. นฤมิต ปรีดาวิภาต

ผู้ดูแลสาขา

อ. นฤมิต ปรีดาวิภาต

อ. นฤมิต ปรีดาวิภาต

นงนุช อินทมาศ

นงนุช อินทมาศ

วรท เรืองทรัพย์

วรท เรืองทรัพย์

จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วม
1,038คน
จำนวนการจัดอบรบ
5ครั้ง

รายละเอียดข้อมูลสาขา

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาวัดธรรมมงคลตั้งอยู่ภายในวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนทวิหาร ซอยสุขุมวิท ๑๐๑ (ปุณณวิถี) บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ ดำเนินการจัดหลักสูตรสมาธิ เพื่อสอนการทำสมาธิแก่บุคคลทั่วไป ตามแนวทางท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)หลักสูตรที่เปิดสอนผู้ดูแล: อ.นฤมิต ปรีดาวิภาต โทร.082-639-6445ผู้ดูแล: อ.ธนิก คันธโชติ โทร.086-098-1555
  • หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (ออนไลน์)
ผู้ดูแล: อ.นฤมิต ปรีดาวิภาต โทร.082-639-6445
  • หลักสูตรปุริสาสมาธิ
ผู้ดูแล: อ.วิยะดา แย้มสรวล
  • หลักสูตรอัตถสาสมาธิ (ธรรมศึกษา ตรี-โท-เอก)
อ.ผุสดี รอบรู้
  • หลักสูตรนิรสาสมาธิ (ออนไลน์)
ผู้ดูแล: อ.นฤมิต ปรีดาวิภาต โทร.082-639-6445

หรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/samathiwatdham

หลักสูตรครูสมาธิ

สมเด็จพระญาณวชิโรดม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ใช้เวลา 20 ปี สร้างหลักสูตรครูสมาธิ และย่นย่อระยะเวลา 20 ปี ให้เป็นสมาธิไฮเทค ใช้เวลาเรียนเพียง 6 เดือน สามารถเป็นครูสอนสมาธิได้ เมื่อมีครูที่ทําหน้าที่สอนวิชาสมาธิ การขยายสาขาจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ สถาบันพลังจิตตานุภาพมีสาขากระจายอยู่ทุกจังหวัดรวมเกือบ 300 สาขา ประชาชนที่สนใจเรียนวิชาสมาธิจึงสามารถสมัครเรียนได้กับทุกสาขาของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ทุกคนที่เข้ามาเป็นนักศึกษาจะได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาสมาธิรวม 200 ชั่วโมง ที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยระบบการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา หลักสูตรครูสมาธิจัดให้มีการเรียนครบตามมาตรฐานการศึกษา คือมีทั้งการเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ มีหนังสือประกอบการเรียน มีหนังสืออ้างอิงให้สืบค้น และยังมีระดับการเรียนตั้งแต่หลักสูตรครูสมาธิ เมื่อจบแล้วต้องไปผ่านการทดสอบภาคสนามคือการธุดงค์ และเรียนหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิผ่านการทดสอบและฝึกสอนจนชํานาญ จึงจะได้เป็นครูสอนวิชาสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ

โทร : 089-999-5885 , 061-892-4961 , 061-361-4915

 หลักสูตรชินนสาสมาธิ

เนื่องจากการอบรมหลักสูตรครูสมาธิในแต่ละรุ่นต้องใช้เวลาอบรมต่อเนื่องนานถึง 6 เดือน อาจทำให้มีผู้ที่ต้องการศึกษาสมาธิไม่สามารถจัดสรรเวลามาอบรมได้ พระอาจารย์หลวงพ่อจึงดำริให้มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นขึ้นในทุกวันอาทิตย์ นั่นก็คือ หลักสูตรชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง) เป็นหลักสูตร 1 วัน อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างเวลา 9:00 – 16.00 น. ซึ่งนับเป็นหลักสูตรที่ 2 นับแต่ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ

นอกจากการจัดอบรมหลักสูตรชินสาสมาธิที่สาขาวัดธรรมมงคลแล้ว ทางสาขายังมีการจัดอบรมชินนสาสมาธิสัญญจร (หลักสูตร 6 ชั่วโมง) ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ


หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และอื่น ๆ ที่สนใจเรียนวิชาสมาธิ แต่มีข้อจํากัดเรื่องเวลาเรียนที่ไม่อาจบริหารจัดการเวลาให้เรียนตามระบบของหลักสูตรครูสมาธิได้ พระอาจารย์หลวงพ่อจึงมอบหมายให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นําหลักสูตรครูสมาธิไปปรับเพื่อสอนผู้บริหารระดับสูงที่มีตําแหน่งหน้าที่จากองค์กรต่าง ๆ โดยให้มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียนตามความเหมาะสม แต่ยังคงเนื้อหาหลักสูตรครูสมาธิไว้อย่างครบถ้วน และให้ใช้ชื่อหลักสูตรว่า วิทันตสาสมาธิ ดังนั้น หลักสูตรครูสมาธิ กับ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ คือหลักสูตรที่ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเหมือนกัน พัฒนาเป็นครูสอนวิชาสมาธิได้ด้วยระบบเดียวกัน

 

หลักสูตรปุริสาสมาธิ

หลักสูตรสำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรครูสมาธิหรือหลักสูตรวิทันตสาสมาธิแล้วได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยจัดให้มีการสวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) และมีโอกาสสนทนาและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิกับกัลยาณมิตร เพื่อเป็นแนวทางแก่ตนเอง และสามารถแนะนำบุคคลอื่นได้อีกด้วย

 

หลักสูตรนิรสาสมาธิ

หลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติ เหมาะกับผู้ต้องการปฏิบัติสมาธิอย่างเข้มข้น ต้องการตัดความกังวลจากความวุ่นวายของโลกภายนอกทั้งทางกายและทางใจ โดยเข้าสู่โลกทางธรรม สถาบันพลังจิตตานุภาพจึงได้จัดหลักสูตรนิรสาสมาธิไว้ 2 แบบ ได้แก่ หลักสูตรแบบ 3 วัน 2 คืน ซึ่งจัดเดือนละครั้งในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ และหลักสูตรแบบ 1 วัน 1 คืน ซึ่งจัดในวันธรรมสวนะ (วันพระ) หรือตามความเหมาะสม โดยเน้นการปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังธรรม สวดมนต์ และรักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัด

 

หลักสูตรอัตถสาสมาธิ

สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้เมตตาให้เปิดสอนหลักสูตรอัตถสาสมาธิ (ธรรมศึกษา) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้บุคคลที่จบหลักสูตรครูสมาธิและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงการได้รับคุณประโยชน์สูงสุดของสมาธิแก่ตนเองได้มากยิ่งขึ้นด้วยการปฏิบัติสมาธิอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ได้แก่ ธรรมศึกษา ตรี โท เอก สำนักเรียนวัดธรรมมงคล เพื่อให้ทราบถึงหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยอนุญาตให้คณาจารย์ที่เป็นฆราวาสได้มีบทบาทการสอนธรรมศึกษาในกำกับของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล สำหรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ดำเนินการตามแนวทางของสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ผลสำเร็จการดำเนินงานที่ผ่านมามีนักศึกษาสอบธรรมสนามหลวงผ่านมากกว่าร้อยละ 95 (สอบผ่านอยู่ใน 10 อันดับแรกของทั้งประเทศ) นอกจากนี้นักศึกษาธรรมศึกษา ตรี โท เอก นักเรียนวัดธรรมมงคล เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะระดับประเทศทั้ง 3 ชั้นเรียนในคราวเดียวกัน นำความปลาบปลื้มมาสู่สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นอย่างยิ่ง

ประโยชน์จากการทำสมาธิ ได้แก่

1. ทำให้หลับสบายคลายกังวล

2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บได้หลายโรค

3. ทำให้สมองและปัญญาดี

4. ทำให้รอบคอบก่อนทำงานและตัดสินใจ

5. ช่วยระงับความร้ายกาจฉุนเฉียว

6. บรรเทาความเครียด

7. ทำให้เกิดความสุขพิเศษ

8. ทำให้จิตใจอ่อนโยน

9. ทำให้กลับใจได้

10. เวลาสิ้นลมจะพบทางดี

11. เจริญวาสนาบารมีบุญ

12. เป็นกุศลแก่ชีวิต

#วัดธรรมมงคล #หลวงพ่อวิริยังค์ #พระหยก #พลังจิต #เรียนสมาธิ #นั่งสมาธิ #ทำสมาธิ #เดินจงกรม #ประโยชน์ของสมาธิ

แผนที่(นำทางโดย Google map)

Loading....

อบรมหลักสูตรของสาขา