โครงการสมาธิยุวฑูตพลังจิต รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครเยาวชนต้นแบบ

โครงการสมาธิยุวฑูตพลังจิต รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครเยาวชนต้นแบบ

07 เมษายน 2567, 07:00 น.

687

แชร์:

ใบสมัครโครงการยุวทูตพลังจิต รุ่นที่ 2

รับจำนวนจำกัด สมัครภายใน 15 เมษยน พ.ศ.2567
https://forms.gle/rtYGSFR7fhL5N4nX6