ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาในหลักสูตรสมาธิสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระดับ 1 (ระดับพื้นฐาน)

ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาในหลักสูตรสมาธิสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระดับ 1 (ระดับพื้นฐาน)

22 พฤศจิกายน 2565, 07:00 น.

1,361

แชร์:

ตามโครงการระยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพ ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ

สอบวันที่ 5 และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565