Meditation for Self-Conquering วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

Meditation for Self-Conquering วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

08 พฤศจิกายน 2565, 07:00 น.

124

แชร์:

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565


ดร.เอิร์ธ จันทร์เรืองเพ็ญ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการหลักสูตรสมาธิ ภาคภาษาต่างประเทศ

ได้บรรยายหลักสูตรชินนสาสมาธิ (Mecitation for Self- Conquering) ให้กับนักศึกษานานาชาติ จำนวน 110 คน ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต


และในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

คณะอนุกรรมการหลักสูตรสมาธิภาคภาษาต่างประเทศ โดย อาจารย์ ณัฏฐรี ศรีสอ้านและคณะทำงาน ได้ให้การต้อนรับ

ผศ.ดร.กฤษฏา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 39 คน

ในการเยี่ยมชมสถานที่สักการะบูชา 9 มหามงคลและปฏิบัติสมาธิ ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญานนทวิหาร