สถาบันพลังจิตตานุภาพ หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 48 เปิดรับสมัครเรียนสมาธิแล้ววันนี้

สถาบันพลังจิตตานุภาพ หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 48 เปิดรับสมัครเรียนสมาธิแล้ววันนี้

11 กันยายน 2565, 07:00 น.

9,767

แชร์:

 สถาบันพลังจิตตานุภาพ 180 สาขา เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 48 บาลีว่า อฏฺฐจตฺตาฬีสโม (อัด-ถะ-จัด-ตา-ลี-สะ-โม) โดยมีชื่อรุ่นภาษาไทยว่า “มงคลญาณ” ความรู้อันเป็นมงคล หรือความรู้อันประเสริฐ ตั้งชื่อรุ่นโดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ


 สถานการณ์โควิดทำให้การเปิดหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 48 ระบบห้องเรียนมีอันต้องเลื่อนจากเดิมที่มีกำหนดเปิดวันที่ 7 สิงหาคม 2565 มาเป็นวันที่ 11 กันยายน 2565 ขณะนี้มีสาขาที่เปิดการเรียนการสอน 180 สาขา ตามรายชื่อที่แนบมานี้


ท่านใดประสงค์จะเรียนหลักสูตรครูสมาธิ ณ ตอนนี้ยังมีเวลาสมัคร เนื่องจากทุกสาขาที่เปิดได้ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาไปจนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ดังนั้นจึงสามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ตามที่ระบุ หรือสอบถามมาที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้ที่โทรศัพท์ 0816467518, 0659857322, 0656918666 


 ขออนุโมทนากับผู้ใคร่ในการศึกษาสมาธิทุกท่าน สาธุ สาธุรายชื่อสาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพที่เปิดหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 48