บทอศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

บทอศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม 2565, 07:00 น.

163

แชร์:

… ขอเดชะ  พระปรกเกศ นเรศสยาม

ทั่วเขตคาม  สยามไทย   ใจประสาน

พระมหา    วชิราลงกรณ์   เลื่องลือนาม

ธ ทรงงาน แผ่ความดี       มีเมตตา

ยี่สิบแปด    กรกฎาคม     บังคมสมัย

มิ่งขวัญไทย  ทรงเจริญ    พระพรรษา

เจ็ดสิบปี     พระนฤบดี      มิ่งราชา

ปวงประชา  ทั่วถิ่นไทย     ได้สุขใจ…


  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ

ผู้บริหารมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

อาจารย์ นักศึกษา สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพ