สาธุชน ศิษยานุศิษย์สามารถร่วมกิจกรรมสนับสนุนการฟื้นฟูพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ ร่วมพัฒนานครธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รักษาศาสตร์วิชาสมาธิ ที่สำคัญระดับโลก

สาธุชน ศิษยานุศิษย์สามารถร่วมกิจกรรมสนับสนุนการฟื้นฟูพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ ร่วมพัฒนานครธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รักษาศาสตร์วิชาสมาธิ ที่สำคัญระดับโลก

21 กรกฎาคม 2565, 07:00 น.

274

แชร์:

วัดธรรมมงคล ศูนย์เรียนรู้สมาธิระดับโลก

ความก้าวหน้าการฟื้นฟู

พระมหาเจดีย์วัดธรรมมงคล

ตอนที่ ๒ เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕

ภายหลังที่ได้มีการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วในส่วนสีขาวสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย

ในเดือนกรกฏาคมนี้เป็น

งานฟื้นฟูพระมหาเจดีย์ 6 ชั้น

ตั้งแต่ชั้น 3 ถึงชั้น 8

ซึ่งมีการชำรุดทรุดโทรมจากน้ำรั่ว ปลวกได้มาอาศัยกัดกินผนังกั้นห้อง ฝ้าเพดาน

จึงได้ดำเนินงานโดยคณะศิษย์จิตอาสา เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม

จากทุกภาคส่วน หลายสาขาทั้งใกล้ไกล

จากภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก ภาคอีสาน ภาคเหนือ

เข้ามาร่วมเป็นจำนวนมาก

จะเป็นสนับสนุนกำลังทรัพย์ กำลังแรง

ในการรื้อผนังไม้ ในการรื้อกระเบื้องยาง

รื้อฝ้าเพดาน เช็ดกระจก ทำความสะอาด

คาดว่าจะแล้วเสร็จงานรื้อ วัสุดที่ชำรุดภายในเดือนกรกฏาคมนี้ แล้วจึงดำเนินงานทาสีภายในและงานปูพื้นต่อไป

ส่วนงานภายนอกมีการแก้ไขปัญหาน้ำรั่ว ผนังพระมหาเจดีย์ชั้นที่ 3-14

มีการโรยตัว ทาสีกันซึมและสีจริง

ทั้งสี่ด้านของพระมหาเจดีย์

โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้

ขออนุโมทนบุญกับศิษยานุศิษย์ทุกท่าน

ที่ร่วมรักษาสิ่งที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านได้สร้างไว้ มาช่วยกันสานต่องานพระอาจารย์หลวงพ่อให้เกรียงไกร

ในการช่วยกันฟื้นฟูพระมหาเจดีย์

วัดธรรมมงคลเป็นศูนย์เรียนรู้สมาธิ

ระดับโลก อนาคตต่อไปชาวต่างชาติ

ที่สนใจปฏิบัติฝึกหัดสมาธิก็จะสามารถมาศึกษาวิชาที่วัดธรรมมงคลแห่งนี้ได้

การร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือ

อย่างเป็นระบบ

มีแบบแผนที่สอดคล้องกันจึงทำให้งานสำเร็จลุล่วง

ความเสียสละความปรารถนาตั้งใจที่ดีของบรรดาเหล่าศิษย์

ทั้งบรรพชิตและฆารวาส ในครั้งนี้

คงจะทราบถึงญาณวิถีของพระอาจารย์หลวงพ่อท่านคงปลื้มใจ ดีใจ ที่เหล่าลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและฆารวาส สามัคคีเดินหน้าทำงานตามแบบพระอาจารย์หลวงพ่อ

ที่เสียสละทำงานทำประโยชน์

เพื่อส่วนรวมเพื่ออนุชนคนรุ่นหลัง

โดยตลอดการมีลมหายใจของท่าน

ท่านจะทำประโยชน์ต่อไปจะไม่ยอมหยุด

ช่วยกันสานต่อปณิธานของท่าน

ตามเนื้อเพลงอรุณทอแสงที่ท่านได้ประพันธ์แต่งไว้

#เพื่องานหลวงพ่อ สานต่อให้เกรียงไกร

#ร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือ

#วัดธรรมมงคล แหล่งเรียนรู้วิชาสมาธิที่สำคัญของโลก

ขอบารมีธรรมท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม

โปรดอภิบาลคุ้มครองให้คุณโยมที่ได้ร่วมสนับสนุนงานทุกท่านให้ได้มี อายุ วรรณะ สุข พละ อโรคยะ ปฏิภาณธนสารสมบัติ

สามารถประกอบกิจการงานต่างๆทั้งทางโลกทางธรรมให้สำเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญ

สาธุชน ศิษยานุศิษย์สามารถร่วมกิจกรรมสนับสนุนการฟื้นฟูพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์

ร่วมพัฒนานครธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

รักษาศาสตร์วิชาสมาธิ ที่สำคัญระดับโลก

หมวดงานซ่อมพระมหาเเจดีย์ 6 ชั้น

เจ้าภาพปูพื้น เจ้าภาพละ 15,000 บาท

เจ้าภาพทาสีฝ้าเพดานเจ้าภาพละ 15,000บาท

พร้อมรับ พระหินทองคำที่ระลึกจำนวน 10องค์

พร้อมส่งสลิปการโอนเงินมาที่ผู้ประสานงาน

เฟสที่2

หมวดงานภายนอกแก้ไขปัญหาน้ำรั่ว

เจ้าภาพงานทาสีเหลือง พระมหาเจดีย์

ทิศเหนือ ตรม.ละ 100 บาท

งานทำความสะอาดกระจกซ่อมซิลิโคนกระจก

ตรม.250 บาท

ผู้ประสานงาน

อ.วิยะดา แย้มสรวล 084-450-5656

อ.นันตพร ธรรมสวยดี 097-195-9645

อ.นวพรรณ พงษ์ตระกูล 081-937-1647

ชัยเชษฐ์ พงษ์ตระกูล 081-818-2931

อ.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ 087-353-9011

พระครูใบฏีการังสิมันต์ 086-990-9855