โครงการสวดลักขี ๖ ล้านจบ ๖ รอบพระชนมพรรษา ทสมราชา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการสวดลักขี ๖ ล้านจบ ๖ รอบพระชนมพรรษา ทสมราชา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25 มิถุนายน 2567, 07:00 น.

43,614

แชร์:

     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแผ่วิชาสมาธิและการปฏิบัติสมาธิตามหลักปฏิบัติของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เพื่อความสันติสุขของโลก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้จัด “โครงการสวดลักขี ๖ ล้านจบ ๖ รอบพระชนมพรรษา ทสมราชา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยเชิญชวนผู้บริหารสาขา อาจารย์ พี่เลี้ยง นักศึกษา บุคลากรของสถาบันพลังจิตตานุภาพ และศิษยานุศิษย์ในสมเด็จพระญาณวชิโรดม ตลอดจนประชาชนทั่วไป น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเป็นราชสักการะในฐานะทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (บทสวดอิติปิ โส) หรือที่สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เรียกว่า “สวดลักขี” จำนวน ๖ ล้านจบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

     โดยมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เป็นหนึ่งในองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

การเข้าร่วมกิจกรรม

๑. คลิ๊กลิงค์ "https://to-pray.samathi101.com" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติ
๒. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกด "สมัครเข้าร่วม"
๓. สำหรับท่านที่ไม่มีมือถือ ไอแพด หรือคอมพิวเตอร์ รวมถึงไม่มีอินเตอร์เน็ตจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถให้สาขาหรือคนใกล้ชิดดำเนินการแทนได้
๔. หลังจากสมัครเข้าร่วมเรียบร้อยแล้ว การเข้าสู่ระบบในครั้งถัดไปให้ใช้ "ชื่อผู้ใช้งาน" และ "เบอร์มือถือ" ที่ใช้ในการสมัครไว้ เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกการสวดมนต์รอบถัดๆ ไป

* ชื่อผู้ใช้งานกับชื่อผู้สมัครอาจเป็นชื่อเดียวกัน หรือแตกต่างกันก็ได้

การทำกิจกรรม

๑. ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (สวดลักขี) ๖ ล้านจบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถบันทึกจำนวนจบการสวดลักขี ในระหว่างกิจกรรม โดยมีเงื่อนไขในการบันทึกดังนี้

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถบันทึกจำนวนจบการสวดลักขี โดยกดปุ่ม "บันทึกการสวดมนต์" และใส่จำนวนจบการสวดลักขีที่ทำได้ในแต่ละรอบจากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”
  • จำนวนจบการสวดลักขีที่สามารถบันทึกได้สูงสุดคือ ๑๐๐,๐๐๐ จบต่อ ๑ วัน

๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำการบันทึกการสวดลักขีกี่ครั้งก็ได้ ระบบจะบันทึกตามวันเวลาที่กดบันทึกเท่านั้น
๔. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถบันทึกย้อนหลังได้

* หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์ 065-6918666, 081-6467518

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย (ลักขี)

(สรรเสริญพระพุทธคุณ)
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

(สรรเสริญพระธรรมคุณ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

(สรรเสริญพระสังฆคุณ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

เข้าร่วมกิจกรรม  คลิ๊กลิงค์ “https://to-pray.samathi101.com”