หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ ระดับชั้นอนุบาล ๒-๓ ทุกวันศุกร์ ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.

หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ ระดับชั้นอนุบาล ๒-๓ ทุกวันศุกร์ ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.

วันที่ 01/12/2023 - วันที่ 23/02/2024
เวลา 09:30 -10:30 น.
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒
ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา
081 519 6365
0 / 130
จำนวนสมาชิกเข้าร่วม

384 ยอดดู

อบรมแนะนำ
สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 2/2566 กลุ่ม 902

สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 2/2566 กลุ่ม 902

วันที่ 22/01/2024
หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1

หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1

วันที่ 17/12/2023
ครูสมาธิรุ่น 50

ครูสมาธิรุ่น 50

วันที่ 03/03/2024