หลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ ระดับชั้น ม.๑/๑ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.

หลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ ระดับชั้น ม.๑/๑ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.

วันที่ 28/09/2023 - วันที่ 30/09/2023
เวลา 09:00 -11:00 น.
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒
ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา
081 806 5030
0 / 80
จำนวนสมาชิกเข้าร่วม

714 ยอดดู

อบรมแนะนำ
หลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา-อบรมวิทยากร

หลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา-อบรมวิทยากร

วันที่ 22/10/2023
หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 สาขาวัดธรรม​มงคล​ หลักสูตร 1 วัน ( 6 ช.ม.) เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ตลอดปี 2566

หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 สาขาวัดธรรม​มงคล​ หลักสูตร 1 วัน ( 6 ช.ม.) เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ตลอดปี 2566

วันที่ 01/10/2023
หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (การฝึกตนเองที่วิเศษ)

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (การฝึกตนเองที่วิเศษ)

วันที่ 05/11/2023