หลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ ระดับชั้น ม.๕/๑ ทุกวันพุธ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.

หลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ ระดับชั้น ม.๕/๑ ทุกวันพุธ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.

วันที่ 29/11/2023 - วันที่ 15/03/2024
เวลา 09:30 -10:30 น.
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒
ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา
084 519 6365
1 / 33
จำนวนสมาชิกเข้าร่วม

355 ยอดดู

อบรมแนะนำ
หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๕๐ (ปญฺญาสโม) มุทุตา (ความอ่อนโยน) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๕๐ (ปญฺญาสโม) มุทุตา (ความอ่อนโยน) ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.

วันที่ 03/03/2024
หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ ระดับชั้นอนุบาล ๒-๓ ทุกวันศุกร์ ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.

หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ ระดับชั้นอนุบาล ๒-๓ ทุกวันศุกร์ ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.

วันที่ 01/12/2023
ชินนสาสมาธิ (สมาธิชนะใจตนเอง)

ชินนสาสมาธิ (สมาธิชนะใจตนเอง)

วันที่ 17/12/2023